Author - admin

Tranh đồng mã đáo thành công

Mã đáo thành công là bức tranh ngựa mà bạn rất dễ gặp thấy ở các gia đình , đặc biệt là các hộ kinh doanh . Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc tại sao trong tranh lại có 8 con ngựa . Ý nghĩa của nó là gì  ? Mã đáo thành công là bức tranh ngựa mà bạn rất dễ gặp thấy ở các gia đình , đặc [...]

Kỹ thuật đúc tượng phật bằng đồng

Muốn đúc tượng Phật đồng trước hết chúng ta cần phải tạo ra vật mẫu. Sau đó dựa vào mẫu và đúc đồng và làm khuôn. Tiếp đó chúng ta sẽ nấu đồng và rót đồng đã nấu vào khuôn trước đó. Khi sản phẩm đã nguội thì chúng ta bắt đầu tiến hành công đoạn sữa chữa để hoàn thiện và đánh bóng được dễ dàng. Muốn đúc tượng [...]